θάλαμος δοκιμής θερμοκρασίας

Κλειδαριά μηχανή δοκιμής ζωής

Δοκιμή σκληρότητας

Ηλεκτροστατική γεννήτρια εκκένωσης

Τετραγωνικός προβολέας

Μηχανή λέιζερ

Δοκιμαστικό σπρέι αλατιού

Κλειδώστε τον ελεγκτή ζωής

Εταιρικό περιβάλλον